Moderne Kirkekunst
Ophavsrettigheder

Ophavsrettigheder

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har indgået aftale med Copydanbilleder om rettigheden til at vise fotografierne af kunstnernes værker. Peter Brandes og Maja Lisa Engelhardt er ikke omfattet af denne aftale, men har personligt givet tilladelse til at vise deres kunst. Såvel aftalen med Copydanbilleder som tilladelsen fra Brandes og Engelhardt gælder alene for denne database og ikke andres eventuelle videre brug af billederne.

I skrivende stund arbejdes der på at træffe en kollektiv aftale mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Copydanbilleder om tilladelse til kirkeligt personales brug af billederne til undervisning og forkyndelse. En sådan aftale vil dog ikke gælde værkerne af Peter Brandes og Maja Lisa Engelhardt, da de ikke er repræsenteret af Copydanbilleder.

Ved siden af kunstnerne er også fotograferne omfattet af loven om ophavsrettigheder; men alle fotografer involverede i dette projekt har stillet deres fotografier til fri afbenyttelse. 

Dog forudsættes det ved enhver reproduktion, at der oplyses kilde samt kunstnerens og fotografens navn.

Kunstværkerne er gengivet med hjemmel i aftalelicensbestemmelsen i ophavsretslovens § 24a. Rettighedshavere skal henvende sig til Copydan Billeder, Bryggervangen 8, 2100 København Ø/ eller på billeder@copydan.dk for udbetaling af vederlag. Fotografier, med undtagelse af kunstfotografier, er ikke omfattet.